Prenos i odjava vozila

Preduzeće "GAZELA AUTO" sve ove godine brižljivo je negovalo i unapređivalo agencijske poslove vezane za prenos vlasništva i osiguranje i registraciju motornih vozila. Nastojalo se da svom klijentu odgovorimo na svaki njegov zahtev i na teritoriji cele Srbije uspostavljena je saradnja sa kancelarijama u svakom gradu tako da svi poslovi vezani za Poreske Uprave i Policijske Uprave u ime našeg klijenta rešavamo na najbrži mogući način i uz minimalne troškove koji nastaju izvršenjem jedne takve usluge.

Recipročno tome, našim saradničkim kancelarijama rešavamo zahteve njihovih klijenata i time stvaramo jednu čvrstu saradničku mrežu i stojimo na usluzi jedni drugima a sve u cilju brzog i efikasnog odvijanja i završetka posla našim strankama koje nam poklanjaju puno poverenje u smislu rešavanja pravnog posla prenosa vlasništva i registracije vozila.